Hikmet Kıvılcımlı – Küba: Feleğe Meydan Okuyor!

Sosyalist 30 Mayıs 1967

Kendi namusuna Sadık (Fidel) Kastro ,Olayların gözünün içine bakmaktan korkmuyor. Şimdiye dek olan başarılarının sırrı burada. Şimdiden sonra başarısızlığa da uğrasa şairin: “Galip sayılır bu yolda mağlup!” dediği yol açısı da buradadır…. Ölecek mi? 3 milyar yaşayan-ölü arasında  “ahırda ölen bir deve” olmak istemiyor. Ölürken de yanarak insana ışık veren kor olmak istiyor. Küçücük Küba’nın devler ortasında davranışı budur. Amerikan Emperyalizminin gırtlağına oturmuş, yaptığı bloküs (kuşatması) ile Küba ekonomisini kıyasıya boğuyor. US Amerika da ve Orta Amerika’sında dolar aşığı komandolar (emperyalist aylıklı korsanlar ikide bir Küba kıyılarına çıkartmalar yapıyor. Küba toprağına yuvalanmış Amerikan hava-deniz  üsleri durmaksızın provokasyonlar kışkırtıyor.

A.D.T. (Amerikan Devletleri Teşkilatı) denilen şey: Amerikan US doları ile satın alınmış irili ufaklı Orta ve Güney Amerika Hükümetleri kendi milletlerini Küba’ya karşı sözde “haklı” bir Haçlılar seferine kandırmak için, sakallı gencin ağzından çıkan her sözü bir suç belgesi gibi dosyalarına yığıp, saldırganlıkları için fırsat kolluyorlar.
Yalnız Emperyalist düşman mı? “Dostlar” da, eksik değiller. Kruşçef manyağı, bir füze yolladı, bu füzeleri sormadan geri çekti. Kübanın  başına Volkan yapacaktı. İki yıl önce Kızıl Çin, kendi şartlarıyla karıştırarak, Küba silahlı kuvvetleri içinde “Propaganda”lara kalkıştı. Kastro, bozuşmayı bile göze alarak Kübanın Çin olmadığını anlattı. Sovyetler “Barış içinde bir arada yaşama” dediler ya, en aşağılık faşizm veletlerini bile adam yerine koyar ve sanki Küba’ya daha iyi saldırsınlar diye destekler oldular. Kastro, Sovyet güdücülerinin: “Gerici ve oligarşik Lâtin Amerika Hükümetleriyle Antlaşma” oluşlarına acı acı çattı.

Bütün Amerika milletleri, bir avuç US Amerikan şirketlerine karşı dağa çıkmış dövüşüyor, ölüyor, öldürüyor. “Akıllı” Komünist Partileri nerdeyse, Ali Kemal’in, Mustafa Kemal’e dediği gibi, -dövüşenleri “Dagi’ler, Bagi’ler” sayacaklar. Kastro geçen Mart “Venezuela Komünist Partisinin bozguncu davranış çizgisini suratına çeviriverdi. Bu taş, Venezüella Komünist Partisi kadar, onun ardında öteki Latin Amerika Komünist Partilerine ve hepsinin gerisindeki Sovyet Komünistlerine atılmıştır.

Köylü kardeşlerimiz gibi: “ölümden öte köy yok” diyor  Küba. Devekuşu gibi, avcı önünde gözlerini yumamıyor. Kastro Amerika milli Mücadelecilerini tutsa da, tutmasa da Dolar Emperyalizmi almış yanına Lâtin finolarını: “Kastro’cu ayaklanmaya karşı savaşı koordine etmek. “(Ortakça düzenlemek )için plân kuruyor. Geçen Nisan ayı, Punta-del-Este’de ADT’nin Başkanlar Konferansı oldu. Orada yalnız Meksika-Montevideo, Şili-Santiago’su, Küba’ya karşı hemen silahlı saldırı yapılmasına yanaşamadılar. “Devletlerin içişlerine karışmak” prensip değil miydi? Ama Petrol Şirketlerinin kulları Karakas güdücüleri başı çektiler: ADT’nın Bakanlar toplantısına “Elle tutulur: Konkret tedbirler alınmasını önerdi.

Sen “Barışçıl Koekzistans” (Emperyalizmle, Sosyalizmi birarada yaşatmak) istiyorsun. Eloğlu seni yaşatıyor mu? Amerika, Sovyetlere yeşil masa başında: Evet, Barış diyor. Arkada. Kıstırabildiği küçük Milleti masanın altında doğruyor. Vietnam’ın kadınını, çocuğunu füzelerle yakıyor: BARIŞ İÇİNDE!.. Kastro bu durum karşısında şöyle konuşuyor:
“(Barış içinde birarada yaşamak) Küçük büyük bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını garanti” ederse ne iyi, Etmezse: Hâlâ Barışçılık iddiası “Proletaryanın (İşçi sınıfının)uluslararasıcılık prensiplerine” aykırıdır. Kendi kendimizi aldatmayalım.

Bir aydır Küba gazeteleri lâfta kalınmadığını açıklamaktan çekinmiyorlar. Kumandan Guevara imzalı son belge şöyle diyor:

“Amerikan Emperyalizminin kuvvetlerini dağıtmak zorunda bırakılması için, Lâtin Amerika da yeni Vietnam’lar yaratmak gereklidir.”

Geçen Perşembe Havana’da Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin yayınladığı bildiride “Venezuela devrimine yardım eden” Kübalılarla” Küba halkının ve Küba Komünist Partisinin dayanışması” istenmiştir.
Amerikan Emperyalizmi Uzak ve Yakın Doğuda ektiği yangınları, kendi evinde (Amerikalıların  Amerika’sında) biçecek mi?

Yoruma kapalı.