Hikmet Kıvılcımlı – Ekonomik Kriz; Politik Kriz Yarattı… Batur’un Muhtırası

Sosyalist 15 Aralık 1970

Ekonomik krizin geniş halk yığınları üzerinde yarattığı hoşnutsuzluk; A. P. iktidarını bir süredir tedirgin ediyordu. Ekonomik krizi önleme imkânlarından kat’i şekilde yoksun olan A. P. iktidarı ve Demirel hükümeti, tek çıkar yol olarak politik baskı ve zulüme başvurmayı öngördü. Bu baskı ve zulmü de; İşçi Sınıfımızı ve Emekçi Halkımızı uyandırmak ve bilinçlendirmek için gayret gösteren Devıimci saflara yöneltti. Fakat gelişen olaylar; A. P. iktidarına ve onun efendisi Amerikan Emperyalizmine, baskı ve zulüm metodunun çıkar yol olmadığını gösterecektir.

Hava Kuvvetleri Kumandanı Muhsin Batur’un, Cumhurbaşkanı Sunay’a verdiği son muhtırayı da bu açıdan değerlendirmek gerekir. Kara ve Deniz Kuvvetleri kumandanlarının da tasvibi alınarak hazırlandığı anlaşılan Muhtıranın amacı; Ekonomik ve Politik krizi önleyici tedbirlerin alınması için Sunay’ın A. P. iktidarı ve Demirel hükümeti üzerinde nüfuzunu kullanmasını sağlamaktır. Ve anlaşıldığına göre suç her zaman olduğu gibi gene aşırı sol’un ve aşırı sağ’ın üzerine yüklenemeyecek; yaptıkları taşkınlıklar halkımıza sebep olarak gösterilemeyecektir.

Muhsin Batur’un, Sunay’a muhtıra verişi; muhakkak iyi niyetle ve memleket sevgisinin etkisiyle yapılmış bir davranıştır. Fakat iyi niyetler ekonomik ve sosyal yapımızdaki çöküntüyü durduımak için çare değildir. Artık asker, sivil bütün yurtsever aydınlarımız; olayların derinliğindeki temel nedenlere eğilmek zamanının gelmiş olduğunu anlamalıdırlar.

Yoruma kapalı.